Információk a cégről

 
Cégtörténet
 

Tömítésgyártással 1993-ban magánvállalkozóként kezdett foglalkozni Török László, aki 1996-ban családjával megalakította a Török és Társai Tömítésgyártó és Szolgáltató KFT-t. 

2011. November 8-tól az ügyvezetői pozíciót Török Péter tölti be. 

A család tagjai egy emberként viselik szívükön a cég sorsát, biztos hátteret nyújtva ezzel a minőségi termelésnek és szolgáltatásnak. A KFT. családias légköre a foglalkoztatottak körén is megmutatkozik: egyes munkatársak évek óta állandó, megbízható tagjai a vállalkozásnak, akik pedig az utóbbi években - a fejlődés és bővülés következtében- kerültek cégünkhöz, elégedett munkavállalóként vesznek részt a termelésben. 

A Török KFT-nek 15 fő alkalmazottja, és 10 fő bedolgozója van. 

Műanyagipari termékek gyártója és forgalmazójaként cégünk kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelmi előírásokra, és a minőség jegyében történő minél nagyobb mértékű újrahasznosításra. 

A Török Tömítések által gyártott tömítések minden hőmérsékleten és nyomáson garantálják a tartós tömítettséget. 
Termékeink alkalmasak a víz-, gáz-, gőz-, és olaj közegek minden szempontból megfelelő és tartós tömítésére. Vállaljuk speciális anyagokhoz szükséges tömítések gyártását is. Termékeink skálája megközelíti az kétezer féle típust. 

Cégünk nem csak a profitot és a piaci érdekeket tartja szem előtt, hanem nagy hangsúlyt fektet versenyképes, a vevő szempontjából mind megfelelőbb árak kialakítására, és az igények teljes körű kielégítésére a megrendelő elvárásai szerint, hosszútávon is. 

Az Ön terméke, szolgáltatása számunkra érték. Úgy dolgozunk, hogy munkánk növelje ezt az értéket. Fontos nekünk, hogy amit készítünk ne csak szép legyen, hanem valóban segítse az Ön cégének fejlődését. 

Figyelünk arra, hogy az általunk gyártott termékeken minőségi munka legyen. Ezt csak úgy tudjuk elérni, hogy csapatban dolgozunk, ahol minden ember elkötelezett híve az alkotó munkának. 

 

 
Minőségpolitika

A Török és Társai Kft. vezetése kiemelt fontosságúnak tartja a cég versenyképességének erősítését. A mindennapi munkavégzés során állandó célként lebeg előttünk egy hatékony marketingmunkával támogatott a piaci változásokat állandóan követő gazdaságosan működő tevékenység megvalósítása.

Tudatában vagyunk annak, hogy a mind magasabb igényeknek csak egy folyamatosan fejlődő cég képes megfelelni.

A vezetés elsődleges szempontnak tartja, hogy vevőink mindenkor elégedettek legyenek az általunk végzett műanyag termékek fröccsöntése; tömítőgyűrűk tervezése, gyártása és végtermék ellenőrzése MSZ 1601 szerinti gázokra tevékenységek minőségével, ezért alapelveink között a vevőközpontúság kiemelt hangsúlyt kap.

A jövőbeni biztos, hatékony működésünk érdekében szükségünk van egy minden munkatársunk által követhető irányra. Ebből a célból a cég az MSZ EN ISO 9001 szabvány szerint működő minőségirányítási rendszert vezetett be.

A Kft. vezetése tevékenységünk minőségét, annak folyamatos fejlesztését elsőrendű feladatának tekinti.

 

Alapelveink:

-  A feladatok ellátásához folyamatosan biztosítjuk a szükséges személyi és technikai feltételeket.

-  A cég jó hírnevét, a szervezett munkavégzést a tapasztalt dolgozói gárda mindenkor biztosítja.

-  Minden dolgozónk a minőségcentrikus munkavégzés elkötelezettje.

-  Törekszünk a tevékenységünkhöz kapcsolódó jogszabályok, szabványok mindenkori betartására, szem előtt tartására.

-  Szállítóinkkal, alvállalkozóinkkal kölcsönösen előnyös kapcsolatra törekszünk, céljaink megvalósítása érdekében elvárjuk, hogy ők is azonosuljanak törekvéseinkkel.

-  A vállalt határidőt mindenkor betartjuk, megbízható és felelősségteljes munkavégzéssel.

-  A vezetőség a Kft. minőségirányítási rendszerének működése során alkalmazza a   folyamatszemléletű megközelítést és kockázatalapú gondolkodásmódot.

-  Olyan vezetési irányítási rendszert működtetünk, amelynek alapeleme a folyamatainkkal   összefüggő kockázatok és lehetőségek kielégítő kezelése a Kft. környezetét és az érdekelt felek elvárásait, követelményeit figyelembe véve.

-  A Kft. minőségirányítási rendszerét, működési folyamatait folyamatosan fejlesztjük, a kockázatok ismeretében minőségcélokat tűzünk ki, amelyeket folyamatosan átvizsgálunk teljesítés szempontjából.

 

 

A minőségpolitikában foglaltak megvalósítása minden dolgozóra vonatkozóan kötelező érvényességű.

 

 

Hajdúszoboszló, 2018.01.15. 

 

 

                                                            

    Ügyvezető: Török Péter

 

 

 

 

 

 

 
EU projekt
 


 

ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása 
a Török és Társai Kft-nél.- GOP-2007-2.2.2. alapján 

Kedvezményezett adatai 

Kedvezményezett neve: Török és Társai Tömítésgyártó és Szolgáltató Kft. 
Elérhetősége: 4200 Hajdúszoboszló, Baross u. 4. 
Telefon/fax: +36-52-36-33-90 
Email címe: torok@netform.hu 
Érintett alap: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. 

Projekt megnevezése 

ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása a Török és Társai Kft-nél. 
OP név: Gazdaságfejlesztési Operatív Program 
Pályázat neve: 2.2.2. Minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek bevezetése 
Elnyert összeg: 600.000 Ft 
Támogató szerv: NFÜ – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Elérhetősége: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. 
Infovonal: +36-40/638-638 
Honlap címe: 
www.nfu.hu 
Email: nfu@nfu.gov.hu 

Közreműködő szervezet 

Közreműködő szervezet: MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 
Elérhetősége: 1539 Budapest, Pf. 684. 
Telefonszáma: +36-40/200-617 
Fax száma: +36-1/465-8503 
Honlap címe: www.magzrt.hu 
Email: info@magzrt.hu 

Projekt leírás 

A Török és Társai Kft. 1997-es, magánvállalkozásból történő átalakulása óta törekszik a vevői igényeknek való minél szélesebb körű megfelelésre. 
A szervezet ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének bevezetésével és tanúsíttatásával is ezt a törekvésünket kívántuk növelni. 
A minőségirányítási rendszer alkalmazása segít a folyamatainkat átláthatóbbá tenni, amely a munka minőségének javulását és ezáltal, a vevői elégedettség növelését eredményezi, így járul hozzá a versenyképességünk növekedéséhez. 
A felkészítő cég közreműködésével a helyzetfelmérő audit során felmértük, hogy a szabvány követelmények és a jelenlegi cégműködés között milyen eltérések vannak. Ezt követte a kiválasztott vezetői kör számára – akik részt vesznek a rendszer kialakításában és irányításában – a vezetői oktatás. Ennek során megismertük a szabvány követelményeit, meghatároztuk a rendszer építésének ütemét, kijelöltük a rendszer kialakításában résztvevő teamet, MIR vezetőt és a belső auditort. A minőségirányítási kézikönyvben szabályozásra került, hogy cégünk milyen minőség politika mentén határozza meg a tevékenységi körünkben alkalmazott irányítási rendszert. A minőségirányítási kézikönyvben hivatkozott folyamatok, dokumentációs rendszer, technológiai utasítások és bizonylatok részletes kidolgozását az eljárási kézikönyv tartalmazza. A tesztelő működtetés három hónapja alatt megvizsgáltuk, hogy a kiépített rendszer megfelelően működik e. A tesztelő audit, a belső audit és a vezetőségi átvizsgálás után sikeresen lezajlott a tanúsító audit is. 

 

 

 

 
 

MyStat - Az ingyenes webstatisztika

Videó Török és Társai Kft.

Nyitva tartás

Hétfőtől péntekig 8°°-12°°; 13°°-16°°
(Ebéd időben elérhetetlenek vagyunk. Megértésüket köszönjük)
Szombat, vasárnap zárva!
 

Kapcsolat

Török és Társai
Tömítésgyártó és Szolgáltató Kft. 
4200 Hajdúszoboszló, Baross u. 4. 
Telefon: 52/363-390
torok@netform.hu 

Szállítási feltételek

Közösségi oldalak